Lanbidekako lanbide banaketa

2018 eta 20130 artean sortuko diren enplegu aukerak, hedatzeko eta ordezteko premiak batuta.

Galdera: Zenbatekoak izan dira enplegu aukerak, 2018 eta 2030 urte arteko garapen ekonomikoa eta ordezteko premiak batuta?

  2018 2030 Aldaketa garbia % Ordezkapena Aukera gordinak
Jatetxeetako eta komertzioetako langileak
53714 68326 14612 27% 20720 35332
Osasun eta irakaskuntza esparruetan lan egiten duten zientzia eta adimen arloetako teknikariak eta profesionalak
53277 60172 6895 12% 19067 25962
Kontabilitate langile eta administrariak eta bestelako bulego langileak
26669 34997 8328 31% 11397 19725
Eraikuntzako eta artisautzako langile kalifikatuak, makineria maneiatzen dutenak izan ezik
38426 40810 2384 6% 15790 18174
Teknikariak; laguntza emateko profesionalak
28866 34745 5879 20% 12109 17988
Oinarrizko lanbideak
31672 33646 1974 6% 12359 14333
Instalazio eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak
34172 29507 -4665 -13% 13277 8612
Zuzendariak eta kudeatzaileak
9022 8485 -537 -5% 2881 2344
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreetako langile kalifikatuak
7688 4537 -3151 -40% 2117 -1034
Guztira 283506 315225 31719 11% 109717 141436